İdarəetmə Uçotu

İdarəetmə Uçotu Nədir?

Maliyyə uçotu daha çox təşkilatın xarici istifadəçilərinə fokuslanır. Bunun əksinə idarəetmə uçotunun diqqət mərkəzində isə, şirkət daxili mühasibatlıq məlumatlarının hazırlanması və analizi olur. "İdarəetmə Mühasibləri İnstitutuna" görə bu sahə “maliyyə dəyərini irəliyə daşımaq üçün... biznes proseslərinin dizaynı və gözdən keçirilməsi, büdcə qurma və proqnozlaşdırma, daxili nəzarətin tətbiq və monitorinqi, məlumatların toplanıb analiz və sintez edilməsi” ni əhatə edir.

 idarəetmə uçotu

Hesabatlar təşkilatın fərdi menecerlərinin və ya, istehsal, paylama, satış, və marketinq kimi funksional sahələrinin ehtiyaclarına görə uyğunlaşdırılır. Bu informasiya idarəçilərin öz sahələrinə aid əməliyyatları idarə etmələrini asanlaşdıracaq formada hazırlanıb təqdim edilməlidir.

Mühasibatlıq Uçotu

Mühasibatlıq Uçotu nədir? 6 Mühasibatlıq Sahəsi

Mühasibatlıq uçotu bir neçə sahəyə bölünsə də, çox vaxt bu sahələr bir biri ilə əlaqədə və iç içə olur. Mühasiblər özləri bu fərqləndirməni etmirlər amma yenə də mühasibat uçotunu sahələrə ayırmaq faydalıdır.

Mühasibat uçotu Maliyyə uçotu, idarəetmə uçotu, audit, vergi uçotu, fond mühasibatı, və ədliyyə mühasibatlığı sahələrinə ayrılır. Bu yazımızda Maliyyə uçotu haqqında məlumat veriləcək.

Maliyyə Uçotu

Baku_MBA_1280x232_Keep_Flying_static

Bütün məqalələr